ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  21ης/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 19  Οκτωβρίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: : Απόφαση Δ.Σ. για την υπό σύνταξη μελέτη με τίτλο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΠΠΧΣΑΑ), Β1 φάση.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Γεώργιος  Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών  Δ/νσης
Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019.
                              Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 3ο:Απόφαση Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού-συμψηφισμό από τέλη αιγιαλού-παραλίας έτους 2015.
                               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  απευθείας ανάθεση μετά από άγονο  διαγωνισμό  σε  επιχείρηση για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004.  
                              Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην ΤΚ Σπανοχωρίου για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων και ακινήτου στην ΤΚ Νικολή για στέγαση γραφείων της τοπικής κοινότητας.
                             Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 46/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» με θέμα: «έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2016».
                               Εισηγητής:  Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών (δημοτών) της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας.
                               Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
                          
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν  παραχώρηση χρήσης δημοτικού οικοπέδου στην περιοχή Βαρδάνια, στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας, για την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
                               Εισηγητής:  Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.
                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 18.000,00 €.
                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.
                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ -ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.
                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        
       Κοινοποίηση:                                            
1.  κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                                   ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.  κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                       
3.  Επιμελητήριο                                                                    
4.  Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας                                                                
5.  Εργατικό Κέντρο     
6.  Πολιτικά Κόμματα                                                         
7.  Μ.Μ.Ε.                                                                    
8.  Δημοτικές  Ενότητες
     με την υποχρέωση να ενημερώσουν
     τους Προέδρους των Δημοτικών και
     Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
     Τοπικών Κοινοτήτων 


Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου