ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

haradiatika lefkada: Σχέδιο Πόλης Νυδριού Μεγάλου Αυλακιού Παρασκευή 3 ...

haradiatika lefkada: Σχέδιο Πόλης Νυδριού Μεγάλου Αυλακιού Παρασκευή 3 ...:              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ...

Σχέδιο Πόλης Νυδριού Μεγάλου Αυλακιού Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

Λευκάδα   29   Ιουνίου  2020

Αριθμ.  Πρωτ.: 10501

 

Προς:  1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας

              2. Μέλη  του Δημοτικού

                  Συμβουλίου Λευκάδας

              3. Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας

                  Νυδριού

              4. Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας

                  Νεοχωρίου

 

 

 

             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ!!!!!!!!!!!!

          

   Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00   στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση  Δ.Σ.  περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των  ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδριού - Μ.Αυλακίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 6/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.), προς επικαιροποίηση προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

                                               Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                              Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 

 

 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                            

                                                                                                  

                                                                                                                                            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

    Κοινοποίηση:

      1. Βουλευτή

      2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας

      3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας

   4.  Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

        με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

       που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

       κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

    5. Ξενοφώντα Γράψα, Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου

    6. Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρο Δήμου

    7. Πρόεδρο Ένωσης Προστασίας Δικαιωμάτων Πολιτών Λευκάδας

    8. Πρόεδρο  Ομοσπονδίας ενοικιαζομένων δωματίων  Ν. Λευκάδας

    9. Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου

  10.  Δημοτικές  Ενότητες 

     11.  Μ.Μ.Ε.

 

Σημείωση:

1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων  για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

haradiatika lefkada: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΝΗ...

haradiatika lefkada: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΝΗ...: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωση Προστασίας Δικαιωμάτων Πολιτών Λευκάδας, είναι ένα σωματείο που σκοπό έχε...

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΈΝΑ ΣΤΟ ΝΥΔΡΙ ΜΕΓΆΛΟ ΑΥΛΆΚΙ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ένωση Προστασίας Δικαιωμάτων Πολιτών Λευκάδας, είναι ένα
σωματείο που σκοπό έχει να προστατέψει τα δικαιώματα όλων των
πολιτών, αλλά κυρίως αυτών που δεν μπορούν, από ενέργειες ή
παραλείψεις της διοίκησης και των οργάνων της.
Με γνώμονα την παραπάνω αρχή, από την ίδρυσή του πέρυσι
τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, το σωματείο έχει κάνει παρεμβάσεις για
τα :
α)
Νυδριού,
προβλήματα λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού
β) προβλήματα των σκουπιδιών και της καθαριότητας
γ) προβλήματα που έχουν προκύψει από την μεθόδευση στην
πολεοδόμηση της περιοχής Νυδριού - Μεγάλου Αυλακίου,
δ) προβλήματα που προκύπτουν από τα έργα που γίνονται στην
περιοχή.
Σε σχέση με το Σχέδιο Νυδριού - Μεγάλου Αυλακίου, το
σωματείο μας προσέφυγε στη δικαιοσύνη και στη διοίκηση,
στηρίζοντας τους συμπολίτες μας, τα δικαιώματα των οποίων έχουν
καταπατηθεί.
Η παρέμβαση στη δικαιοσύνη έγκειται στο γεγονός ότι,
συμμετέχει με άλλους συμπολίτες μας στην διαδικασία δικαστικής
προσφυγής, με το αίτημα της ακύρωσης της απόφασης κύρωσης της
Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου Νυδριού - Μεγάλου Αυλακιού,
εκπροσωπώντας ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν
μπορούσαν να προσφύγουν, προσθέτοντας στους επικαλούμενους από
τους υπόλοιπους προσφεύγοντες και άλλους λόγους γενικότερου
ενδιαφέροντος.

Η ενέργεια στην διοίκηση έγκειται στο γεγονός ότι, έκανε
παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, εναντίον πρότασης
που κατέθεσε η Πολεοδομία του Δήμου Λευκάδας για ψήφιση και
ζητούσε την αύξηση των εισφορών γης για τις εντός οικισμού
ευρισκόμενες ιδιοκτησίες,
επιβαρύνοντας όλους τους κατοίκους της
περιοχής με μια επιπλέον δυσβάστακτη οικονομική οφειλή
.

Νυδρί,31/05/2020
Ο πρόεδρος
 

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

haradiatika lefkada: Ανοίγουν τα σύνορα (χωρίς καραντίνα) για τουρίστες...

haradiatika lefkada: Ανοίγουν τα σύνορα (χωρίς καραντίνα) για τουρίστες...: Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόρις Μπορίσοβ ότι επιτεύχθει συμφωνία μεταξύ Βουλγαρίας - Ελλάδας...

Ανοίγουν τα σύνορα (χωρίς καραντίνα) για τουρίστες μεταξύ Ελλάδας - Βουλγαρίας και Σερβίας, την 1η Ιουνίου.
Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόρις Μπορίσοβ ότι επιτεύχθει συμφωνία μεταξύ Βουλγαρίας - Ελλάδας και Σερβίας για το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ των κρατών αυτών από την 1η Ιουνίου χωρίς υποχρέωση καραντίνας. Στις συζητήσεις συμμετέχει και η Ρουμανία που μέχρι αυτή την στιγμή είναι η μόνη χώρα που δεν έχει συμφωνήσει για το άνοιγμα των συνόρων την 1η Ιουνίου, αλλά αναμένεται να συμφωνήσει και αυτή με απόφαση του κοινοβουλίου της.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι ο ταξιδιώτης θα έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και υπογράψει απλώς μια δήλωση (όσο το δυνατόν απλοποιημένη) που θα περιλαμβάνει, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, και θα δηλώνει ότι δεν νοσεί, δεν τελεί υπό καραντίνα, ότι είναι γνώστης της κατάστασης και ταξιδεύει με προσωπικό ρίσκο. 

Στην παραπάνω ανακοίνωση αναμένεται να προβεί ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τετάρτη 20/5.

Στην τετραμερή συμφωνία συμμετείχαν πέρα από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς και ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Λουντοβίκ Ορμπάν.


πηγή: https://bgtourism.bg/19052020-granici-patuvane-balkani-tourism/