ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Σχέδιο Πόλης Νυδριού Μεγάλου Αυλακιού Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

Λευκάδα   29   Ιουνίου  2020

Αριθμ.  Πρωτ.: 10501

 

Προς:  1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας

              2. Μέλη  του Δημοτικού

                  Συμβουλίου Λευκάδας

              3. Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας

                  Νυδριού

              4. Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας

                  Νεοχωρίου

 

 

 

             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ!!!!!!!!!!!!

          

   Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00   στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση  Δ.Σ.  περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των  ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδριού - Μ.Αυλακίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 6/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.), προς επικαιροποίηση προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

                                               Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                              Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 

 

 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                            

                                                                                                  

                                                                                                                                            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

    Κοινοποίηση:

      1. Βουλευτή

      2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας

      3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας

   4.  Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

        με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

       που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

       κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

    5. Ξενοφώντα Γράψα, Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου

    6. Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρο Δήμου

    7. Πρόεδρο Ένωσης Προστασίας Δικαιωμάτων Πολιτών Λευκάδας

    8. Πρόεδρο  Ομοσπονδίας ενοικιαζομένων δωματίων  Ν. Λευκάδας

    9. Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου

  10.  Δημοτικές  Ενότητες 

     11.  Μ.Μ.Ε.

 

Σημείωση:

1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων  για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου