ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 28ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  28ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις 17 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα  17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με άδεια τομής Δημοτικής οδού για  την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς οικιακών λυμάτων στον Κάβαλο  Λευκάδας σε κοινόχρηστη δημοτική οδό.
          Εισηγητές: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
                           Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση-συζήτηση για την Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας.
            Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΔΔ ««ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.
        Εισηγητές:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
                             Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων,  οικονομικού έτους 2015 και έγκριση εισηγητικής έκθεσης της  ΔΕΠΟΚΑΛ.
                      Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
                                         Κοντογιώργη Μαγδαληνή, Λογίστρια  ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 5ο:Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
              Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
              Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος 
                                  Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου        

  ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου «ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για συνδιοργάνωση του 3ου Τουρνουά Χριστουγέννων Κορασίδων –Πανκορασίδων στις 27,28 και 29/12/2014 στη Λευκάδα.
             Εισηγητής:   Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος          

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για μεταφορά χρέους από καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη σε  καρτέλα χρεώσεων άλλου  οφειλέτη.
        Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη, στην Οικονομική Επιτροπή.
        Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση του Προέδρου στην επιτροπή για την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και την διεκδίκηση δικαστικά τυχόν καταπατήσεων ή αμφισβητήσεων της κυριότητάς του.
        Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση  Δ.Σ. για  αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)
          Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη στη
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών.  
           Εισηγητής:Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
         
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων  του Δήμου Λευκάδας, έτους 2014.
          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού και κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, Β΄ εξαμήνου 2014.
           Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας,  Αντιδήμαρχος
                                                                                                     

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        
       Κοινοποίηση:                                                                                 
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                           
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
3.  Επιμελητήριο                                                                    
4. Εργατικό Κέντρο      
 5. Πολιτικά Κόμματα                                                        
6. Μ.Μ.Ε.                                                                     
7.Δημοτικές  Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων 
 8. Κούρτη Κων/νο

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου