ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση για το σχέδιο Μεγάλου Αυλακιού-Νυδριού Ελλομενου


Αγαπητοί συμπολίτες έπεσε στην αντίληψη μας ότι ,κάποιοι διαδίδουν ότι οι  κάτοικοι του Μεγάλου Αυλακιού δεν θέλουν το σχέδιο πόλης ,αυτό είναι  μεγάλο ψέμα . Αν ήθελαν να μην γίνει το σχέδιο πως δέχονται και αφήνουν την ιδιοκτησία τους και κατασκευάζουν τα πεζοδρόμια? Πως έδωσαν από την ιδιοκτησία τους  πριν ακόμα ισχύσει η πράξη εφαρμογής για τον τόσο σημαντικό δρόμο μεταξύ των ιδιοκτησιών Θερμού Τιμόθεου-Αφοί Κατωπόδη κλπ. ?Αυτοί που διαδίδουν τέτοιες ειδήσεις είναι υβριστές της αλήθειας  και υποκριτές .Είναι του δόγματος διαιρώ και βασιλεύω, σε λίγο καιρό θα βγουν και στην επιφάνια διότι ουδέν κρυπτό από τον ήλιο. Οι κάτοικοι του Μεγάλου Αυλακιού πάντα ήθελαν  και θέλουν το ρυμοτομικό Σχέδιο πόλης, κάποιοι άλλοι είναι αυτοί δεν το ήθελαν και μπορώ να πω δεν το θέλουν και σήμερα και κρύβονται πίσω από  ανωνυμία,και κάποιοι άλλοι ενώ έχουν  υπερχρέωση  για παραχώρηση  ιδιοκτησία στο Δήμο το έχουν κάνει   μόνο στα χαρτιά.

_____________________________________________________________________________

Παρακάτω σας επισυνάπτω ένα έγγραφο από τον σύλλογο 

ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 που στάλθηκε στο δήμο Λευκάδας 

 

Πλαίσιο κειμένου: ΠΡΟΣ :

1) Δήμο Λευκάδας, υπ’ όψιν κου Δημάρχου.
2) κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας.
3) τον αντιδήμαρχο κο Ιωάννη Λιβιτσάνο
4) και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. (Δια των υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας)
5) Τοπικά  συμβούλια Νυδριού και Μεγ. Αυλακίου

Κύριοι,

Ήρθε σε γνώση μας η  εισήγηση  της αρμόδιας υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  Δήμου Λευκάδας) στην επιτροπή ποιότητας ζωής στην  συνεδρίαση της 27/4/2020   για το θέμα  :«Απόφαση περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδρίου - Μ.Αυλακίου»  όπου μεταξύ των άλλων γίνεται αναφορά στην «από 14-11-2019 Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών, που έγινε πρόσφατα γνωστή και περιήλθε ατύπως στην υπηρεσία μας κατόπιν σχετικής έρευνας της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου»

Επειδή  στην αίτηση ακύρωσης,  μεταξύ των προσφευγόντων, είναι και το  σωματείο με επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με έδρα το Νυδρί Δήμου Λευκάδας και ΑΦΜ 997236005, το οποίο νομίμως εκπροσωπώ,  

ζητάμε εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο να  μας κοινοποιήσετε  ηλεκτρονικά :

Α) Τις εις την εισήγηση αναφερόμενες  προηγούμενες αποφάσεις  υπ' αριθμ.1/1992 Κοινοτικού Συμβουλίου Νυδρίου, υπ' αριθμ.3/1992 Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωρίου και τις υπ' αριθμ.72/2004 και υπ’ αριθμ.192/2008 Δημοτικού Συμβουλίου Ελλομένου, των οποίων  η υπηρεσία ζητάει την επικαιροποίηση  και μάλιστα αναδρομικά πριν την 13/08/2019.

Β)Το με αρ.πρωτ.οικ.777/1-3-2006 έγγραφο από το Τμήμα Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας προς την  Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Υπουργείο με αρ.πρωτ. 10779/9-3-2006  όπως αναφέρεται  στην εισήγηση προς την επιτροπή ποιότητας ζωής.

Γ) Ακριβές αντίγραφο της  τεχνικής έκθεσης  που συνοδεύει την Κυρωθείσα Πράξη εφαρμογής  (ισοζύγια γης,κλπ).

Επίσης ζητάμε ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΜΕ στην προγραμματιζόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου   με αντικείμενο το εν λόγω θέμα   ως έχοντες έννομο  συμφέρον  και να μας δοθεί χρόνος να εκθέσουμε και να στηρίξουμε τις απόψεις μας.

Τέλος θέτουμε υπόψη σας ότι πίσω από τον όρο «επικαιροποίηση» ζητείται από το Δημοτικό συμβούλιο  να αποφασίσει ότι  για τον υπολογισμό των εισφορών  στις  εντός οικισμού  ιδιοκτησίες θα γίνει  σύμφωνα με την παρ. 2  του άρθ.  8 του ν. 1337/1983, ως ισχύει, μετά τον ν. 4315 ΦΕΚ Α' 269/24.12.2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» νομιμοποιώντας έτσι αναδρομικά !!! την κυρωθείσα και ήδη προσβληθείσα  στα διοικητικά δικαστήρια  Πράξη Εφαρμογής και τούτο παρ ότι στην  ψηφισθείσα εισήγηση της υπηρεσίας  με την απόφαση  αρ. 267/2016 του ΔΣ   ορίζεται ότι « η υπό σύνταξη πράξη εφαρμογής Ρ.Σ. Νυδριού - Μ.Αυλακίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί με βάσει τις διατάξεις περί εισφοράς γης των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου (4315/2014) βάσει των οποίων μπορεί να βελτιωθεί το ισοζύγιο διαφοράς της έκτασης που προκύπτει από τη ρυμοτόμηση για δημιουργία Κ.Χ. και Κ.Φ. χώρων και της έκτασης που προκύπτει από την εισφορά σε γη των ιδιοκτησιών που εντάσσονται στο σχέδιο, με συνέπεια να καθίσταται εφικτή η υλοποίηση του σχεδίου.

 

 Δηλαδή  ουδέποτε αποφασίστηκε  η εφαρμογή της  παρ. 2 που αναφέρεται στις εντός οικισμού ιδιοκτησίες που επι λέξει έχει ως εξής :

 « 2. Με απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις περί εισφορών γης και χρήματος οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους».

Δεδομένου ότι ουδέποτε  τα κοινοτικά συμβούλια  Νυδρίου και Νεοχωρίου και τα Δημοτικά Συμβούλια  Ελλομένου  και Λευκάδας  εξέφρασαν θετική γνώμη  για  εφαρμογή εισφορών στις  εντός  οικισμού ιδιοκτησίες  σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου ν. 1337/1983 όπως έγινε στην κυρωθείσα ΠΕ.

Δεδομένου ότι οι όποιες σχετικές αποφάσεις /γνωματεύσεις κλπ αναφέρονταν  σε εφαρμογή του άρθρου 5 του ΠΔ για τους οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους όπως προφανώς ίσχυε στο χρόνο  που αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν.

Δεδομένου ότι ουδέποτε  ελήφθη απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου οργάνου για υπαγωγή στις  διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου ν. 1337/1983  περί εισφορών γης και χρήματος οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους».

Δεδομένου ότι   η κυρωθείσα πράξη εφαρμογής (ΠΕ)    είναι ακυρωτέα για πάρα πολλούς ακόμα  λόγους όπως:

α) Μη νόμιμη Διαφοροποίηση  διαγραμμάτων της ΠΕ από το εγκεκριμένο με την ΥΑ αρ 67405/3449/23-5-1992, ΦΕΚ 1057 Δ/92   Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

β) Μη επίλυση των εκκρεμοτήτων διευθέτησης χειμάρρων στην πολεοδομούμενη περιοχή με αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλου κινδύνου για πλημμύρες.

γ) Μη νόμιμη τακτοποίηση οικοπέδων όπως απόδοση μη άρτιων, κατά εμβαδό (και μάλιστα από τακτοποίηση πολύ μεγαλύτερου), κατά σχήμα, κατά θέση κλπ, όπως αποδίδονται με την  ΠΕ .

δ) Παράνομη δημιουργία με την ΠΕ  νέων οικοπέδων με κατάτμηση σε  υφιστάμενη διηρημένη κάθετη ιδιοκτησία μεταβάλλοντας τα τμήματα αποκλειστικής χρήσης.

ε) Μη νόμιμος υπολογισμός των εισφορών σε γη και χρήμα ( αντίθετα μάλιστα και  με τις αποφάσεις του ΔΣ Ελλομένου  των οποίων ζητείται η επικαιροποίηση  ).

στ) Μη νόμιμη εφαρμογή των διατάξεων για το εμβαδόν της αρχικής ιδιοκτησίας  το οποίο λαμβάνεται υπόψη  για τον υπολογισμό των εισφορών σε γη.

ζ) Οικονομική αδρανοποίηση των ιδιοκτησιών     λόγω υποχρεωτικής  μετατροπής  της εισφοράς γης σε χρήμα με   δεδομένο τις υψηλές αντικειμενικές τιμές στην περιοχή..

η)  Κατάργηση υφιστάμενων πριν την πολεοδόμηση κοινόχρηστων χώρων.

θ) Μη νόμιμος περιορισμός κατά πλάτος του οδικού άξονα  που οδηγεί στο λιμάνι (παραβίαση άρθρου 24 παρ. 1 Σ.).

 

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να μην συνηγορήσετε στην περεταίρω ταλαιπωρία των πολιτών  με τις επί χάρτου ασκήσεις  και να θέσετε προ των  ευθυνών τους, τους  αρμόδιους που εδώ και 35 χρόνια αν μη τι άλλο απεδείχθησαν ανεπαρκείς   και επικίνδυνοι για το δημόσιο συμφέρον,  τις περιουσίες  και την ασφάλεια των πολιτών και με  πράξεις ή παραλήψεις έχουν καταντήσει το σχέδιο ΝΥΔΡΙ - ΜΕΛΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ

Γεφύρι της Άρτας… επ ωφελεία των περαματάρηδων.

Ο πρωτομάστορας καιρός είναι να κάνει το καθήκον του…

 

 

Νυδρί 10/05/2020

Ο πρόεδρος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου