ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


 

 
Λευκάδα    24  Ιανουαρίου 2020
Αριθμ.  Πρωτ.: 1331

Προς:  1. κ. Δήμαρχο Λευκάδας
               2. Μέλη  του Δημοτικού
                  Συμβουλίου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς  και τις δ/ξεις του άρθρου 189 του Ν. 4555/18, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:


ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.

                                 Εισηγητές:  Χαράλαμπος  Καλός, Δήμαρχος
                                                  Σπυρ. Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομ. Υπηρεσιών
                                                  Ιωάννα Γαζή, υπάλλ. Τμ. Πρ/σμού-Λογιστ.- Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.   
.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                
                                                                                                  
                                                                                              ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       
       Κοινοποίηση:
      1. Βουλευτή
      2. Αντιπεριφερειάρχη
   3.  Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων
        με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων
       που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των
       κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους
   4. Γεν. Γραμματέα 
   5.  Ν.Π.Δ.Δ.
   6. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας 
   7. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Ν. Λευκάδας
   8. Δημοτικές  Ενότητες 
      9. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
    10. Επιμελητήρια
    11. Εργατικό κέντρο
     12. Εμπορικό Σύλλογο
    13. Μ.Μ.Ε.


Σημείωση:
1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων  για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου